Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

Kuidas ma saan taotleda endale uut korduvpassi ja/või korduvat ID kaarti?

Alates maist 2022 on PPA kodulehel igaühel võimalik kiiresti ja mugavalt kontrollida nii oma dokumendi taotluse staatust kui ka biomeetria kehtivust.

 • Dokumendi taotluse staatuse päringuga saad kontrollida, millal valmib sinu isikut tõendav dokument.
 • Biomeetria kehtivuse kontroll näitab, kas PPA infosüsteemis on olemas kehtiv sõrmejäljekujutis, et saaksid endale või lähedasele taotleda isikut tõendavat dokumenti iseteeninduses. Eesti kodaniku puhul on sõrmejäljed vajalikud alates 12. eluaastast, elamisloakaardi taotlemisel alates 6. eluaastast.

E-taotluskeskkonnas taotlemine:

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) teeninduskeskkonnas. Sel juhul kohaldub ka odavam riigilõivumäär. Iseteenindusse saab siseneda kehtiva Eesti ID kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Tellida saab nii passi kui ID kaarti. Taotlemisel saate dokumendi väljastuskohaks märkida Eesti saatkond Lissabonis, aukonsul Portos, aukonsul Funchalis või aukonsul Taviras.

Uut passi saab e-taotluskeskkonnas taotleda juhul, kui Te taotlete korduvpassi ning Teie eelmise passi taotlemisest on möödunud vähem kui 6 aastat (Teie sõrmejäljed on kehtivad).

Sõrmejälgi peab passi taotlemiseks andma alates 12. eluaastast.

Uut ID kaarti saab e-taotluskeskkonnas tellida ainult siis, kui Teie eelmine ID kaart veel kehtib. Kui Teie ID kaart on aegunud, saate uut ID kaarti taotleda kas saatkonnas või posti teel. Iseteeninduses saab taotleda ID kaarti ka alaealisele lapsele.

Posti teel taotlemine:

Uut korduvpassi saab posti teel taotleda vaid juhul, kui eelmise passi taotlemisest on möödunud vähem kui 6 aastat ehk Teie sõrmejäljed on kehtivad.

Uut ID kaarti saab posti teel taotleda ka siis, kui eelmise ID kaardi kehtivusaeg on juba lõppenud või kui kaart on kehtiv, aga digiallkirja ei saa anda (nt koodid on kadunud, kaart ei tööta).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusankeet ja kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse Politsei- ja Piirivalveameti aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn, Estonia

Lisaks tuleb saata eelnevalt aadressile [email protected] taotleja digitaalne värvifoto (vaata nõudeid fotole). E-maili tuleks kindlasti lisada taotleja nimi ning isikukood või sünniaeg. Taotlusankeedile ei ole vaja fotot kleepida, piisab e-mailiga saadetud digifotost.

Saatkonnas taotlemine:

Millal pean dokumentide tellimiseks tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Kui Teil ei ole võimalik taotlust esitada e-taotluskeskkonnas või posti teel (näiteks vajate uut passi, aga sõrmejäljed enam ei kehti; kui laps vajab uut passi ja on vahepeal saanud 12 aastat vanaks, st ta peab andma sõrmejäljed).
 • Juhul, kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele. Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada. Volitada saab ainult isikut, kellel on olemas kehtiv Eesti isikut tõendav dokument (Eesti pass, ID kaart, Eesti elamisluba).

Palun broneerige eelnevalt vastuvõtuaeg siin. Posti või e-posti teel taotlust saatkonda saata ei saa.

Saatkonnas taotlemiseks võtke kaasa:

 • Täidetud taotlusankeet
 • Eelmine isikut tõendav dokument
 • Riigilõivu tasumist kinnitav kviitung. Riigilõiv tuleb eelnevalt tasuda ülekandega Eestisse Rahandusministeeriumi kontole või saatkonna pangaarvele:
  Embaixada da Estónia
  IBAN PT50 0007 0031 0004 2210 0034 5
  SWIFT BESCPTPL
 • Taotleja foto tuleb saata eelnevalt digitaalselt PPA-le. Digitaalne foto tuleb saata aadressile [email protected]. E-maili tuleks kindlasti lisada taotleja nimi ning isikukood või sünniaeg. Taotlusankeedile ei ole vaja fotot kleepida, piisab e-mailiga saadetud digifotost.

Digitaalne dokumendifoto on:

 • värviline
 • foto minimaalsed mõõdud 1300X1600 pikslit
 • faili suurus peab olema minimaalselt 1 MB ja mitte rohkem kui 5 MB
 • pildiformaadis JPEG
 • mitte vanem kui 6 kuud

Fotosalongid saadavad faili ka e-mailile. Mobiili-selfie ei ole sobilik dokumendifoto.

Kuidas ma oma uue dokumendi kätte saan?

 • saatkonnast
 • aukonsulilt

Eesti aukonsulid välisriikides

 • Aukonsulid ei võta vastu dokumentide taotlusi.
 • Kõik Eesti aukonsulid väljastavad Eesti kodaniku passi.
 • Mõned aukonsulid võivad väljastada ka ID kaarte ja digi-ID kaarte.
 • Eestil on Portugalis kolm aukonsulit: Portos, Taviras ja Funchalis.

Uus pass või ID kaart jõuab saatkonda umbes kuu aja jooksul. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, lisandub passi teekonnale veel umbes üks nädal. Dokumentide saatkonda saabumisel teavitatakse sellest taotlejat e-posti teel. Pass ja/või ID kaart väljastatakse isiklikult taotlejale või tema poolt eelnevalt volitatud isikule kas saatkonnas või aukonsulaadis. Eesti passe ja ID kaarte posti teel ei väljastata. Dokumendid väljastatakse alates 15.  eluaastast dokumendi omanikule või volitatud isikule, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse lapsevanemale või taotlemisel lapsevanema poolt volitatud esindajale.

Kuidas ma saan taotleda oma lapsele esmast passi ja /või ID kaarti?

 • E-taotluskeskkonnas
 •  Posti teel
 • Saatkonnas

Lapsele saatkonnas esimest korda passi või ID kaarti taotledes tuleb esitada:

 • Taotlusankeet
 • Lisaankeet
 • lapse sünnitunnistuse originaal, kas CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) mitmekeelne tõend Portugali Registo Civil´ilt või portugalikeelne tõend, mis on apostillitud ja vandetõlgi poolt eesti keelde tõlgitud. Tõendil peavad olema kirjas mõlema lapsevanema nimed.
 • lapse digitaalne foto (saada eelnevalt aadressile [email protected])
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument (lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID kaart)
 • teise vanema kirjalik nõusolek ja tema passikoopia, juhul kui üks vanematest ei ole Eesti kodanik
 • riigilõivu tasumist tõendav kviitung. Riigilõiv tuleb eelnevalt tasuda ülekandega Eestisse Rahandusministeeriumi kontole või saatkonna pangaarvele:
  Embaixada da Estónia
  IBAN PT50 0007 0031 0004 2210 0034 5
  SWIFT BESCPTPL

 

Eesti kodaniku pass lapsele kehtib 5 aastat. Vähemalt 15-aastane laps saab passi taotleda ise, alla 18-aastasele lapsele saab seda taotleda  lapsevanem. Passi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed. Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb lisaks tavapärasele taotlusankeedile täita lisaankeet.

Lapsele saab esmakordset passi taotleda ka posti teel.

Selleks tuleb saata PPA-sse tavapostiga lapse sünnitunnistuse originaal (soovitatavalt CIEC mitmekeelne tõend), taotlus, lisaankeet, mõlema lapsevanema passikoopiad ning lapsevanema nõusoleku vorm. Sünnitunnistuse originaali saadab PPA hiljem taotlejale tagasi.

Minu isikuandmed (nt perekonnanimi) on muutunud. Mida teha?

Kui Te abiellute Portugalis ja Teie perekonnanimi muutub, siis tuleb Teil taotleda endale uued dokumendid (Eesti pass, ID kaart) Teie uue nimega. Dokumentide väljavahetamist pärast isikuandmete muutmist ei tasu lükata väga pikalt edasi. Soovitame teavitada muudatustest saatkonda 30 päeva jooksul ning samaaegselt ka taotleda uut passi ja/või ID kaarti. Uue nimega dokumente saate taotleda iseteeninduses, posti teel või saatkonnas. Juhul, kui Teie perekonnanimi on muutunud seoses abieluga, tuleb Teil esitada järgmised dokumendid:

 • passi ja/või ID kaardi taotlusankeet
 • abikaasa passi koopia
 • rahvusvahelise abielutunnistuse (nn CIEC abielutunnistus) originaal või notariaalne koopia (abielutunnistust väljastab Portugalis Registo Civil ja tunnistusel peab kajastuma Teie uus perekonnanimi)
 • nimemuutust tõendav dokument (originaal), juhul kui Teie uus nimi ei ole kantud abielutunnistusele.
 • riigilõivu tasumist tõendav kviitung. Riigilõiv tuleb eelnevalt tasuda ülekandega Eestisse Rahandusministeeriumi kontole või saatkonna pangaarvele:
  Embaixada da Estónia
  IBAN PT50 0007 0031 0004 2210 0034 5
  SWIFT BESCPTPL

 

Kas ma saan saatkonnas taotleda kiirpassi?

Saatkonnas ei ole võimalik taotleda kiirpassi. Kiirpassi (väljastatakse 2 tööpäeva jooksul) saab taotleda ainult Tallinnas Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes.

Kas ma saan passi või ID kaarti taotleda aukonsuli juures?

Passi või ID kaardi taotlust aukonsulile esitada ei saa. Aukonsul saab passi ja ID kaarti väljastada.

Minu pass/ID kaart varastati/kadus ära. Mida teha?

Kui Teie pass ja/või ID kaart on kadunud või varastatud ning Te soovite pöörduda tagasi Eestisse, siis saatkond saab Teile väljastada tagasipöördumistunnistuse. Sellega saate Eestisse tagasi pöörduda, kuid Te ei saa jätkata oma reisi või jääda Portugali. Kui Te elate püsivalt Portugalis, tuleb Teil taotleda uus pass või ID kaart. Lisaks soovitame pöörduda kohaliku politsei poole ja teha avaldus dokumendi kadumise/varguse kohta. ID kaardi kadumise või varguse korral soovitame sulgeda sertifikaadid, helistades ööpäevaringselt numbrile 1777 või välismaal olles (+372) 677 3377.

Kas ma saan saatkonnas taotleda uut “halli passi” (välismaalase pass) / elamisloakaarti?

Eesti välismaalase passi omanik saab uut välismaalase passi või elamisloakaarti taotleda vaid Politsei- ja Piirivalveametis. Saatkonnas taotlust esitada ei saa. Saatkonnas saab uue elamisloakaardi taotluse esitada vaid välisriigi kodanik, v.a Eesti välismaalase passi omanik, kes omab kehtivat elamisluba Eestis, kes on Eesti rahvastikuregistris registreerinud oma elukoha välisriigis ja kes on oma Eestist eemalviibimise registreerinud Politsei- ja Piirivalveametis.

Kuidas ma saan riigilõivu soodustust?

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta saatkonda kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.