Kahepoolsed suhted

Suhted Eesti ja Portugali vahel on väga head. Toimunud on vastastikuseid kõrgetasemelisi visiite ja suurenenud on kultuurikontaktide arv. 2009. aasta oli ajalooline seetõttu, et Portugali külastas president Toomas Hendrik Ilves ning Eestit esmakordselt Portugali välisminister Luís Amado. Septembris 2014 osales president Ilves Arraiolose grupi kohtumisel Bragas. Eesti välisminister Urmas Paet külastas Portugali juunis 2014. Üsna tihedad on sidemed töötasandil. 2010. a märtsis allkirjastati Eesti ja Portugali välisministeeriumi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, milles lepiti kokku kahepoolsete konsultatsioonide toimumises kord aastas.

Mais 2014 toimus olulise teetähisena kahepoolses julgeoleku- ja kaitsepoliitikalases koostöös Lissabonis Eesti, Portugali ja Euroopa kaitseagentuuri (EDA) ühisel korraldusel kolmepäevane küberkaitse alane õppus. Õppuse idee oli läbi mängida küberkriisi olukord strateegiliste otsustajate tasemel. Eesmärgiks oli küberkaitse teadlikkuse tõstmine, küberkriisi haldamise võimekuse suurendamine, uute juhtimislähenemiste tutvustamine ning juurutamine. Õppuse teoreetilisele osale järgnes praktiline harjutus.

Eestil ja Portugalil on olnud tõhus koostöö, kus diplomaadid saavad kasutada teineteise esinduste tööruume. Aprillist 2013 kuni juunini 2014 töötas Eesti diplomaat Portugali saatkonnas Brasilias, Portugali diplomaadid on töötanud Eesti saatkonnas Vilniuses Leedu EL Nõukogu eesistumise ajal 2013. a 1. poolaastal, Eesti saatkonnas Riias detsembrist 2014 kuni juunini 2015 Läti eesistumise ajal ja septembrist 2014 detsembrini 2015 Eesti saatkonnas Astanas.

Portugal panustas lennukitega Eesti, Läti ja Leedu õhuturbesse 2014. aasta septembrist aasta lõpuni ja osaleb rotatsioonis 2016. aasta suvel. Ka 2007. a osales Portugal Balti riikide õhuturberotatsioonis.

Riigikogu XIII koosseisu Eesti-Portugali parlamendirühma esimeheks on Aivar Sõerd.