Kahepoolsed suhted

Suhted Eesti ja Portugali vahel on väga head. Toimunud on vastastikuseid kõrgetasemelisi visiite ja aasta-aastalt on suurenenud kultuurikontaktide arv. 2021. aastal tähistasid Eesti ja Portugal 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest. Portugal tunnustas Eesti Vabariiki de jure 3. veebruaril 1921. aastal. Portugal ei ole kunagi tunnustanud Nõukogude Liidu okupatsiooni Eestis. Eesti ja Portugal paiknevad küll geograafiliselt Euroopa eri otstes, kuid on seotud nii liikmesuse kaudu Euroopa Liidus ja NATO-s kui ka ühiste väärtuste ja arusaamade poolest. Kontakte on sõlmitud eri tasemel visiitide läbi. Viimane kõrgetasemeline visiit oli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi riigivisiit Portugali aprillis 2019. Varem on Portugali külastanud president Arnold Rüütel 2005. aastal ja president Toomas Hendrik Ilves 2009. aastal. Mais 2003 toimus Portugali president Jorge Fernando Branco de Sampaio riigivisiit Eestisse.

Märtsis 2010 allkirjastati Eesti ja Portugali välisministeeriumi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, milles lepiti kokku kahepoolsete konsultatsioonide toimumises kord aastas.

Mais 2014 toimus olulise teetähisena kahepoolses julgeoleku- ja kaitsepoliitikalases koostöös Lissabonis Eesti, Portugali ja Euroopa kaitseagentuuri (EDA) ühisel korraldusel kolmepäevane küberkaitse alane õppus. Õppuse idee oli läbi mängida küberkriisi olukord strateegiliste otsustajate tasemel. Eesmärgiks oli küberkaitse teadlikkuse tõstmine, küberkriisi haldamise võimekuse suurendamine, uute juhtimislähenemiste tutvustamine ning juurutamine. Õppuse teoreetilisele osale järgnes praktiline harjutus.

Eestil ja Portugalil on olnud tõhus koostöö, kus diplomaadid saavad kasutada teineteise esinduste tööruume. Aprillist 2013 kuni juunini 2014 töötas Eesti diplomaat Portugali saatkonnas Brasiilias, Portugali diplomaadid on töötanud Eesti saatkonnas Vilniuses Leedu EL Nõukogu eesistumise ajal 2013. a 1. poolaastal, Eesti saatkonnas Riias detsembrist 2014 kuni juunini 2015 Läti eesistumise ajal ja septembrist 2014 detsembrini 2015 Eesti saatkonnas Astanas.

01.06.2018 allkirjastasid Eesti ja Portugali kaitseministrid Tallinnas uuendatud kahepoolse kaitsekoostöö raamleppe, mille peaeesmärk on küberkaitse koostööle aluse loomine.

Portugali on panustanud lennukitega Eesti, Läti ja Leedu õhuturbesse aastatel 2007, 2014, 2016 ja 2018 NATO Balti õhuturbemissioonil Šiauliaist. 2021. aastal osales Portugal õhuturbemissioonil juba viiendat korda.

Riigikogu XIV koosseisu Eesti-Portugali parlamendirühma esimeheks on Aivar Sõerd.