Tõendid

Konsul saab väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Portugali ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid tõendi saamiseks

  • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult
  • võimalusel eestikeelne alusdokument
  • Eesti pass või ID-kaart; kui taotled posti või e-posti teel, siis koopia isikuandmetega leheküljest
  • riigilõiv 30 eurot

Avalduste näidised

Dokumendid võib:

  • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected]
  • saata posti teel aadressile Rua Filipe Folque, nº 10J-2Esq, 1050-113 Lisboa

või

  • broneerida aeg konsuli vastuvõtule internetis ja tuua isiklikult kohale. Saatkonnas on võimalik riigilõivu tasuda ainult sularahas.

Karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Tõend väljastatakse eesti keeles. Kui soovid karistusregistri tõendit esitada Portugalis, tuleb saatkonnast taotleda täiendavalt konsuli tõendit.

Dokumentide tellimine

Saatkonna kaudu saab tellida  Eesti ametiasutuste poolt väljastatavaid dokumente (perekonnasündmuse tõendeid, arhiividokumente jm). Dokumente saab tellida ka posti või e-posti teel.

Dokumentide tellimiseks tuleb esitada dokumendi tellimistaotlus ning lisaks üks järgnevatest avalduse vormidest (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida):

Dokumendi tellimisel tuleb tasuda riigilõiv tellimise teenuse eest 20 eurot ning lisaks vajadusel riigilõiv dokumendi väljastamise eest (selle suurus oleneb dokumendist).

Dokumendi maksumuse kohta saab täpsemat teavet saatkonnast telefonil (+351) 21 319 4150 või meiliaadressil [email protected]

Tellitud dokumentide saabumisel saatkonda võtame tellijaga ühendust tellimistaotlusel näidatud meiliaadressil või telefonil.

Tähelepanu

Ilma saatkonna vahenduseta saab tellida näiteks:

Eesti ametiasutused väljastavad dokumendi reeglina eesti keeles. Vajadusel koostab saatkond Eestis väljastatud dokumendi alusel portugalikeelse konsuli tõendi, mille riigilõiv on 30 eurot.