Lepingud

Juba enne II Maailmasõda oli Eesti ja Portugali vahel sõlmitud kaubanduslik kokkulepe. Praeguse seisuga on Eesti ja Portugali vahel jõustunud 7 valitsuste vahelist kokkulepet:

  • Viisanõudest vastastikuse loobumise kokkulepe
  • Turismikoostöökokkulepe
  • Sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo kokkulepe
  • Isikute tagasivõtmise kokkulepe
  • Keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi-, ja meediakoostöö kokkulepe
  • Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping
  • Salastatud teabe kaitse kokkulepe

Lisaks on alla kirjutatud koostöömemorandum Eesti ja Portugali kaitseministeeriumi ja Eesti ja Portugali välisministeeriumi vahel.