Kui vajad võõrsil abi

Kui satud Portugalis viibides hädaolukorda, võta palun ühendust saatkonnaga [email protected] või (+351) 21 319 4150.

Kui oled sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võta ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999.

Reisidokumendi kaotus

Kui oled kaotanud või Sinult on varastatud Portugalis olles pass või ID-kaart, väljastab konsul tagasipöördumistunnistuse. Võta saatkonnaga ühendust ja esita tagasipöördumistunnistuse taotlemiseks:

 • 2 dokumendifotot mõõtmetega 40×50 mm.
 • taotlusankeet: PDF (PDF), DOC (DOC)

Dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult saatkonda kohale tulla. Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Üksikutel juhtumitel, eelkõige olukorras, kus reisitakse Euroopa Liidu piires ja oled tagasi pöördumas Eestisse, võib transpordifirma lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga. See tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

Kui reisidokument on kaotsi läinud kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida selle kohta ka tõend.

ID-kaardi/elamisloakaardi/digi-ID kaotus:

Helista kohe Politsei- ja Piirivalveameti abiliinile +372 677 3377. Sinu palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digiallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

ID-kaardi ja passi kui füüsilise dokumendi saab kehtetuks tunnistada Politsei- ja Piirivalveamet.

Kord kehtetuks tunnistatud dokumenti ei saa tagasi kehtivaks muuta.

Raha kaotus

 • Raha kaotamisel pöördu abi saamiseks lähedaste või sõprade poole.
 • Saatkond või aukonsulid raha anda ei saa, kuid aitame vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustame raha ülekannete tegemisel.
 • Raha kaotuse korral on võimalik lähedastel raha saatmiseks hättasattunule kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad MoneyGram ja Western Union ja Wise.
 • Saatkond saab anda rahalist abi nö tagatise olemasolul – väljamakse saame teha juhul, kui vastav summa on kantud välisministeeriumi pangaarvele (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).

Mida saame teha?

 • Anname nõu, kuidas saata raha abivajajale.
 • Vahendame vajadusel suhtlust lähedastega Eestis.

Mida me ei saa teha?

 • Ei saa osta uusi lennuki-, laeva-, rongi- või bussipileteid.

Kuriteo ohver

Konsulaarabi andmine kuriteo ohvrile seisneb kannatanule tema õiguste kaitseks vajamineva informatsiooni andmises. Konsul ega aukonsul ei osuta õigusabiteenust, sest kummalgi pole õigust sekkuda kohalikku õigusmõistmise protsessi.

Kinnipidamine kuriteokahtlusega

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti saatkonnaga Lissabonis, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Mida saab konsul teha isiku kinnipidamisel? Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu põhjendatud taotlusel külastab konsul teda vanglas.

Mida konsul ei saa teha isiku kinnipidamisel? Levinud on väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Samuti on väär arusaam, et konsul ise võiks olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks või et tema võimuses on kinnipeetu kohe vanglast vabastada. Ka ei saa konsul nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.

NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Eesti kodaniku surm välisriigis

Eesti kodaniku surmajuhtumi korral informeerivad Portugali võimud Interpoli kaudu Eesti politseid ja välisministeeriumi. Surmateate lähedastele edastab politsei.

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame ühendust võtta rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega.  Juhul kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks kindlasti ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Mida konsul saab teha?

 • Nõustab lähedasi põrmu transpordi küsimustes Eestisse.
 • Vahendab vajadusel suhtlemist matusebürooga.
 • Suhtleb vajadusel asukohamaa ametiasutustega.
 • Väljastab vajadusel kirstu või urni pitseerimise tõendi.

Mida konsul ei saa teha?

 • Ei maksa põrmu tuhastamise ega transpordi eest.

Tähelepanu!

Kuna välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatute ravimise ja koju toimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka saatkond ei kanna, on oluline sõlmida reisikindlustus.