Majandussuhted

Majandussuhted

Portugal on Eestile suuruselt 49. ekspordipartner. Kahepoolsed majandussuhted Portugaliga on pigem tagasihoidlikud. Majandussuhete arendamisel on koostööperspektiivi turismi, IKT, teadus- ja arendustegevuse, aga ka taastuvenergia ja kaitsetööstuse valdkonnas.

Eestil on Portugalis kohal 2 ükssarvikut: Lissabonis on kontorid nii Boltil kui Pipedrive´il.

Igal aastal novembris toimub Lissabonis WebSummit, Euroopa üks olulisemaid tulevikutehnoloogia arengule ja trendidele keskenduvaid üritusi. Eesti ettevõtted on igal aastal olnud Websummitil esindatud.

Alates 2011 tegutseb Portugalis Viseus Luso-Balti kaubanduskoda, mille tegevuse eesmärk on arendada majanduskontakte Baltimaade ja portugalikeelsete riikide vahel. Eesti-Portugali digikoostöö tulemusena on mõlemas riigis käivitunud digiretsepti teenus. Alates 2022 suvest saab Portugalis teatud apteekides osta Eestis välja kirjutatud retseptiravimeid. Apteekide nimekiri asub siin.

Kaubavahetus

Eesti ja Portugali kaubavahetus moodustas 2022. aastal 64,5 miljonit eurot, mis oli 0,1% kogu kaubavahetusest ja andis riikide järjestuses 44. koha.

Eksport moodustas 2022. aastal 34,4 miljonit eurot, ehk 0,2% kogu ekspordist. Seega on Eesti Portugalile 49. ekspordipartner. Aasta varem oli ekspordiväärtus 29,4 miljonit eurot (aastane kasv 17%). Peamised ekspordiartiklid 2022. aastal olid puit ja puittooted (23,4%), masinad ja mehaanilised seadmed (21,2%) ja loomsed tooted (18,8%).

Eesti importis Itaaliast 2022. aastal kaupu  30,1 miljoni euro väärtuses,  mis moodustas 0,1% kogu kaupade impordist. Ning tegi Portugalist Eestile 41. impordipartneri. Aasta varem oli impordi väärtus 19,7 miljonit eurot.(aastane kasv 52,8%). Peamiselt imporditi 2022. aastal masinaid ja mehaanilisi seadmeid (19,7%), transpordivahendeid (18,8%) ja ka metalle ja metalltooteid (13,6%).

Eesti ja Portugal kaubavahetus aastatel 2019 kuni 2023 kaks kuud:

 Aasta Eksport, eurot Import, eurot
2019 26 691 709 14 258 019
2020 25 502 615 11 829 731
2021 29 420 531 19 696 489
2022 34 369 557 30 144 901
2023 (kaks kuud) 4 707 883 3 869 734

Allikas: Statistikaamet

Teenuste eksport oli 2022. aastal 96 miljonit eurot ja aasta varem oli 32,6 miljonit eurot (aastane kasv 194,5%).

Teenuste import moodustas 2022. aastal 108,6 miljonit eurot ja aasta varem oli 29,1 miljonit eurot (aastane kasv 273,2%).

Otseinvesteeringud

Portugali otseinvesteeringute maht  Eestisse (seisuga 31.12.22) on 64 miljonit eurot, mis on   0,2% kogu investeeringutest Eestisse. Kõige suurem investeering on tehtud 21 miljoni euro väärtuses infosse ja sidesse ning seejärel on 15 miljonit eurot investeeritud finants ja kindlustustegevusse. Kinnisvarasse on investeeritud 12 miljonit eurot.

Eesti otseinvesteeringute maht Portugali on 29 miljonit eurot, mis on 0,2% kõigist otseinvesteeringutest välismaale. Kõige enam on investeeritud kinnisvara alasesse tegevusse 7 miljoni väärtuses ja 4 miljonit on investeeritud finants- ja kindlustustegevusse.

Turism

Portugali residendid tegid Eestisse 2022. aastal 7 217 külastust, millest 5 826 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste koguarv Eestisse 4 105 (aastane kasv 75,8%).

Eesti residendid tegid Portugali 13 712 külastust, millest 12 878 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv 4 395 (aastane kasv 212%).

E-residendid

10. aprilli 2023 aasta seisuga on 916 Portugali kodanikust e-residenti, kellest 337 on registreerinud oma ettevõtte Eestis.