Dokumentide kinnitamine apostille´ga ja tõlkimine

Eesti ja Portugal on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga (nn apostilleˈ konventsiooniga), mis tähendab, et Portugalis välja antud dokumendid peavad olema Eestis kasutamiseks apostilleˈga kinnitatud ja vastupidi.

Rohkem infot apostilleˈga kinnitamise kohta Eestis on kättesaadav Notarite koja kodulehel.

Info apostilleˈga kinnitamise kohta Portugalis on kättesaadav Portugali Justiitsministeeriumi kodulehel.

Tähelepanu!

Eesti ja Portugal väljastavad mitmekeelseid CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) sünni- ja abielutõendeid, mida pole esitamiseks vaja apostille’ga kinnitada ega tõlkida. Võimalusel soovitame alati Portugali ametiasutusest küsida CIEC tõendit.

Dokumentide tõlkimine

Saatkond ei osuta tõlketeenust.

Millal vajad vandetõlki?

  • Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge.
  • Vandetõlgi pädevuses on ka kinnitada tõlke raames väljatrükke ja ärakirju (nt kui lisaks tõlkele on vaja esitada äriregistri väljatrükk vm dokument) ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.
  • Vandetõlkide kontaktandmed leiate siit.