Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki või vahetab välisriigis elukohta.*

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Sinu elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on erinevad aadressist, kus Sa elad, on aeg andmeid uuendada. Kui Sul on Portugalis uus püsiv elukoht, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kolm võimalust:

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt portaalis eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Eesti internetipanga kaudu. Menüüst valida e-teenused -> kodanikule -> eluase -> elukohateate esitamine.
  • Taotluse (link panna) ja koopia passist või ID-kaardist saab saata digiallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneeritult e-postiga või  tavapostiga Eesti saatkonda Lissabonis. Lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.

Tähelepanu!

Kui Sinuga koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.**

* Alus: rahvastikuregistri seadus § 391 lg 2

** Loe lähemalt hooldusõigusest