Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus teavitada Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki või vahetab välisriigis elukohta.*

Rahvastikuregister on Eesti e-teenuste süda. Registri andmed on aluseks mitmetele teenustele, mille kasutamine on õigete andmete puhul meile kõigile mugav ja kiire. Elukoha registreerimise eesmärk on teavitada rahvastikuregistrit  elukoha andmetest välisriigis, mis omakordavõimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Sinu elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on erinevad aadressist, kus Sa elad, on aeg andmeid uuendada. Kui Sul on Portugalis uus püsiv elukoht, siis palume Sul uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris. Seda saad hõlpsasti teha, logides ID-kaardiga sisse Rahvastikuregistri portaali. Portaali saab kasutada nii eesti, inglise kui vene keeles.

Tähelepanu!

Kui Sinuga koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.**

* Alus: rahvastikuregistri seadus § 391 lg 2

** Loe lähemalt hooldusõigusest