Euroopa Parlamendi valimised 2024

Eestis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised 9. juunil 2024 kell 9.00-20.00. Valimisnädalal 3. juunist kuni 9. juunini saavad Eestis kõikides valmispunktides hääletada ka alaliselt välismaal elavad kodanikud. Rohkem infot valimiste kohta leiad siit.

Välismaal on hääletamise õigus valijate nimekirja kantud alaliselt välismaal elavatel Eesti kodanikel, ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel ning Eestis elaval ja vastava taotluse esitanud Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul.

Portugalis on hääletamiseks kolm võimalust:

  • Elektrooniline hääletamine www.valimised.ee algab E 03.06.2024 kell 9.00 ja lõpeb L 08.06.2024 kell 20.00. Loe täpsemalt elektroonilise hääletamise kohta siit.
  • Eesti saatkonnas Lissabonis saab hääletada kahel päeval: E 27.05.2024 kell 9:00-12:00 ja 14:00-17:00 ja T 28.05.2024 kell 9:00-12:00 ja 14:00-19:00.
  • Kirja teel hääletamiseks peab hääletamise taotlus koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, olema saadetud Eesti saatkonda Lissabonis hiljemalt 10.05.2024. Hääletamistaotluse ning lisatud dokumendi koopia võib valija edastada ka elektrooniliselt [email protected]. Kui hääletamistaotlus on saadetud lihtsa e-kirja kujul (ehk allkirjastamata), aktsepteeritakse seda juhul, kui taotlus saadeti taotleja aadressilt ning sellele on lisatud skaneeritult (või foto) isikuttõendava dokumendi koopia. Hilinenud taotlused jäetakse arvestamata.

Eesti kodanikku ei kanta Eesti valijate nimekirja või ta eemaldatakse sealt, kui isik on kantud Euroopa Parlamendi valimistel mõne teise EL liikmesriigi valijate nimekirja (teisest liikmesriigist laekunud teabe alusel). Muudatused tehakse valijate nimekirjas alates 10. maist 2024.

Euroopa Liidu kodanikud saavad hääletada saatkonnas juhul, kui 10. maiks 2024 on esitatud Riigi valimisteenistusele vastav taotlus ja nad on kantud Eesti valijate nimekirja.

MEELESPEA!

  • Kontrollige aegsasti, et Teie Eesti kodaniku pass või ID-kaart kehtiks ka hääletamise päeval.
  • Kui soovite e-hääletada ID-kaardiga, siis kontrollige aegsasti, kas Teil on olemas kehtivad PIN koodid. Loe täpsemalt siit.
  • Püsivalt välisriigis elaval valijal
  • Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ainult ühes liikmesriigis. Elukohaandmeid saab kontrollida e-rahvastikuregistrist.

 

Lisainfo:

Rohkem teavet valimiste kohta saab veebilehelt www.valimised.ee

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/eelhaaletamine/valisriigis-haaletamine

https://elections.europa.eu/et/how-to-vote/ee/